Gör en dokusåpa om äldrevården

I äldreomsorgen möter vi dagligen fantastiska människor, möten som hela tiden utvecklar oss. Vi kan göra vardagen bättre för den som befinner sig i en svår situation eller som är ensam. Ingen dag är den andra lik. Alla är fyllda med utmaningar. Det här är världens viktigaste jobb.

Äldreomsorgen har fått ett mycket stort utrymme i massmedierna de senaste veckorna. Den bild som ges är allt annat är positiv. Missförstå oss inte. Vanvård och missförhållanden måste avslöjas. Det får aldrig hända att en äldre person som är beroende av omvårdnad för att kunna leva bra de sista åren av livet vansköts eller möts av förakt av personalen.

Men massmediernas bild av äldreomsorgen är inte rättvis. Vi – Mattias och Mikael – har samma bakgrund till vårt yrkesval. Vi började utbilda oss med inriktning mot räddningstjänst. Det verkade häftigt, tyckte vi. Men efterhand insåg vi att det häftiga var något helt annat. Det var som undersköterskor vi kunde göra skillnad för människor.

Mediernas bild visar något annat. När de negativa nyheterna inte vägs upp med skildringar av vård som fungerar bra – så som det gör för det mesta – späs problemen på. De äldre blir väldigt otrygga när de hör om missförhållanden. Oron ökar givetvis också hos anhöriga. Anställda blir ledsna även om de själva vet att de gör ett bra jobb.

Ungdomar som inte fått någon annan inblick i äldreomsorgen får bilden av en arbetsplats fylld av elände och lidande. Problemet att locka unga till omsorgsyrket är redan akut. För 30 år sedan, läsåret 1980/81, sökte 18 281 ungdomar till gymnasiets omvårdnadsutbildning. Läsåret 2009/2010 sökte en sjättedel så många, 3 041, motsvarande utbildning.

Vi är övertygade om att denna trend kan vändas. Och här kan faktiskt de medier vi kritiserat spela en nyckelroll. Vi föreslår följande: Börja med att rapportera från alla de fina och väl fungerande äldreboendena som finns överallt i landet. Skildra de professionella inom äldreomsorgen.

Yrket är krävande och utmanande på ett sätt som allmänheten inte känner till. Det är ett yrke som kräver hög etik, i samma grad som inom sjukvården. Se sedan till att fånga allt detta i en dokusåpa. Både sjukhus, förlossningsavdelningar och räddningstjänst har fått utrymme i TV-serier som spelar stor roll för hur arbetsplatserna och de anställda uppfattas av omvärlden. Vi lovar att äldreomsorgen är minst lika fylld av dramatik, känslor, historier och humor som någon av dessa serier.

Mattias Nilsson, undersköterska i äldreomsorgen silvermedaljör i yrkesVM 
Mikael Eriksson, undersköterska i äldreomsorgen silvermedaljör i yrkesVM
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef  Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Hela Gotland den 2 december.