Carema Cares ägare markerar

Idag markerar Carema Cares ägare Triton och KKR att de vill bidra till utvecklingen av Carema Care. I en helsidesannons i Dagens Nyheter säger de att de vill ”bevisa att kunskap och erfarenhet från det privata näringslivet kan ge alla en äldreomsorg med högre kvalitet till samma kostnad, en äldrevård med en kultur där inga fel accepteras även om omständigheterna är svåra och där fel, om de inträffar, omedelbart åtgärdas.

Vård och omsorg är en förtroendebransch. Alla vårdföretagare måste varje dag försvara det förtroendet. Triton och KKR markerar att de inser detta, och det välkomnar jag. Beslutet att sätta den nya standarden har de fattat efter att ha lyssnat till boende, anhöriga, medarbetare, uppdragsgivare och politiker. Också denna lyhördhet är välkommen.

Denna vecka inleds för övrigt Vårdföretagarnas granskning av Carema Care. Granskningen leds av vårt Etikråd, som består av oberoende experter. Granskningens syfte är att se ifall Carema Care avvikit från Vårdföretagarnas etiska riktlinjer. I så fall bedöms företagets vilja och förmåga att i fortsättningen följa riktlinjerna. Min förhoppning är att granskningen ska gagna både Carema Care och vårt etiska arbete som helhet.