Gyllfors och Hallengren överens

Idag föreslår Carema Cares VD Carl Gyllfors på DN Debatt gemensamma tag för att skapa ett tydigt system för kvalitetsuppföljning i äldreomsorgen. Han påpekar att de nationella mätningar som görs idag inte håller måttet. Äldreguiden bygger på en enkät till cheferna men omfattar inte de äldre som använder tjänsterna. Det gör däremot brukarenkäten, men den redovisas på kommunnivå. Det går inte att jämföra olika boenden eller olika företag och utförare.

Carl Gyllfors har helt rätt. Vårdföretagarna har i många år krävt samma sak. Det borde vara en självklarhet: Ett nationellt instrument för kvalitetsuppföljning som gör att politiker och medborgare kan känna sig säkra på att skattepengarna går till bästa möjliga vård och omsorg. Men som framför allt gör att äldre och anhöriga kan göra ett bra och tryggt val.

Men det är viktig att kvalitetsuppföljningen inte sker på företagens villkor. Det måste vara en oberoende instans som både beslutar om mätmetod, ansvarar för genomförande och redovisning. Det handlar inte minst om trovärdighet.

En sådan uppföljning är inte långt borta. Igår var jag moderator vid ett seminarium på kvalitetsmässan i Göteborg. Tre av våra medlemsföretag redovisade där sitt kvalitetsarbete. Lena Hallengren, socialdemokrat och vice ordförande i socialutskottet, efterlyste just nationella kvalitetsmått och frågade hur företagen ser på detta. Äldreministern Maria Larsson borde gå i samma tankar.

Så vad väntar vi på?