Privat vård klarar kvalitetskraven

Läkaren och professorn emeritus Erik Hägg ifrågasätter Vårdföretagarnas opinionsmätning om allmänhetens inställning till vinster i vården (12/8). Dessutom anser han att påståendet att privat vård kan leverera lika bra kvalitet som offentligt driven är ”helt hypotetiskt”.

Kvaliteten i vården mäts hela tiden och på olika sätt. Jag har aldrig hört någon ansvarig för dessa seriösa utvärderingar som hävdat att privat vård generellt inte förmår att leverera samma kvalitet som den offentliga vården.

Ett sätt att mäta är att tillfråga patienterna. I den nationella patientenkäten som genomförs av Sveriges Kommuner och landsting bedömer 130 000 patienter bland annat bemötande, information, nytta och tillgänglighet hos vårdgivarna. Av de 20 vårdcentraler som får högst betyg i den senaste enkäten är 17 enskilt drivna. Den bästa offentliga (som sannerligen inte har något dåligt resultat) återfinns först på sjunde plats.

Tänker man efter vilka det är som står för den enskilda vården är detta inte särskilt förvånande. I princip alla läkare och sjuksköterskor som startar eget har en bakgrund i den offentliga vården. De har en idé om hur jobbet kan göras ännu bättre, men får inte chansen i den offentliga organisationen.

Inför Almedalsveckan frågade Vårdföretagarna sina medlemmar vilka de här idéerna är. Vi fick massor av exempel. Väldigt många handlade om bättre tillgänglighet. Flerspråkig personal, kvällsmottagning och drop in-mottagning är några exempel. Allt detta går ut på att patienterna får snabbare vård, något som faktiskt alla parter tjänar på. Jag tror att det är detta människor inser, när de säger sig acceptera att enskild vård kan gå med överskott.

Till saken hör att dessa vårdgivare givetvis bedriver sin verksamhet med samma ersättning som den offentligt drivna vården. Och förstås med samma patientavgifter.

Erik Hägg radar upp en rad myter som enskilda vårdgivare ständigt stångas mot. En av dem är direkt kränkande mot vårdpersonalen – att enskilda vårdgivare skulle kunna eller vilja välja bort "olönsamma", alltså särskilt vårdkrävande patienter. Verkligheten är att de som har behov av akut vård eller många vårdinsatser har en tendens att oftare göra aktiva val, medan friska, "lönsamma" människor passivt stannar kvar hos den landstingsdrivna vårdcentralen.

Erik Hägg ifrågasätter också själva undersökningen om allmänhetens inställning till vinster i vården. Den är genomförd av det oberoende undersökningsföretaget Novus Opinion, som tillfrågat 1 039 representanter ur allmänheten. Undersökningen finns på Vårdföretagarnas hemsida.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Gotlands Tidningar