Heltidsrätt hotar äldreomsorgens kvalitet

Heltidskravet inom äldreomsorgen i Umeå kan bli det som slutligen kommer att sänka en del av de mindre vårdgivarna för gott.

När det behövs bättre villkor i norra Sverige för att få fler vårdgivare att etablera sig försöker en del politiker göra precis tvärtom, försvåra för de få befintliga privata vårdgivarna. Heltidskravet blir kanske det krav som slutligen kommer att sänka en del av de mindre vårdgivarna för gott.

Umeå kommun beslutade nyligen om ny upphandlingspolicy och ställer krav på att personalen ska ha rätt till heltid i äldreomsorg som bedrivs på entreprenad. Kravet på rätt till heltid gäller enbart äldreomsorg, inte övriga kommunala verksamheter, trots att flexibel personalplanering är viktigare för kundnöjdhet och kvalitet i äldreomsorgen än inom andra sektorer.

Kravet på rätt till heltid vittnar om en okunskap om hur man uppnår kvalitet i äldreomsorgen. Detta är en kunskap som privata vårdgivare tillför och som också offentliga arbetsgivare kan lära sig av. Det gäller att det finns duktig personal på plats alltid när det behövs kvällar, helger, influensatider eller när något akut inträffar.

Kravet på heltid gör det svårare att klara det pusslet. Särskilt svårt är detta för en liten vårdgivare eftersom rätt till heltid förutsätter att personalen tjänstgör på flera olika enheter. Entreprenadupphandlingar i Umeå kommun riskerar därmed att utestänga små vårdgivare från marknaden och de äldre riskerar att oftare träffa olika personal.

Vårdföretagarnas medlemmar har ofta valt att arbeta i den privata sektorn för att de vill förverkliga en idé och utveckla äldreomsorgen till det bättre. Då behövs mindre detaljreglering, inte mer. Tyvärr blir det allt vanligare att kommunerna väljer att detaljreglera utan att förstå konsekvenserna.

I detta fall, med krav på rätt till heltid, finns anledning att tro att personalens intressen oavsiktligt har fått gå före de äldres. Vårdföretagarna deltar därför gärna i dialog med Umeå kommun för att hitta konstruktiva lösningar.
Den privata äldreomsorgsmarknaden är fortfarande relativt ny. Det finns all anledning att utvärdera marknadsvillkoren och diskutera möjligheter till bättre lösningar.

Katrin Östman, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Västerbottens-Kuriren den 1 september 2011.