Vård­företagarpanelen pekar ut konkurrensbrister

Tre av fyra vårdföretag anser att bristande konkurrensneutralitet är ett stort problem. Konkurrensproblemen beror till största delen på misstänksamhet hos förvaltning och tjänstemän. Det visar en undersökning i Vårdföretagarpanelen, som består av Vårdföretagarnas medlemmar.

 

Se undersökningen här