Vård­företagarna vill också ha bättre kvalitetskontroll

Nelson Rivera ifrågasätter (15 augusti) Håkan Tenelius artikel, om att en majoritet av svenskarna tycker att vård som erbjuder god kvalitet gärna får gå med vinst. Bland annat framhåller han att någon måste kontrollera ”att kvaliteten bibehålls utan prishöjningar, bantning av personal eller undermålig utrustning”.

Nelson Rivera tar upp ett antal myter om privata vårdgivare, som att det skulle vara svårare att få insyn för att göra kvalitetskontroller, att de skulle kunna ta ut högre priser än offentligt driven vård och att personalen skulle ha sämre villkor. Trots att myterna inte stämmer verkar det fortfarande vara många som tror på dem.

Alla Vårdföretagarnas medlemmar har kollektivavtal. Sjuksköterskor i privata vårdföretag tjänar faktiskt lite mer i genomsnitt än de som är anställda i kommuner och landsting. Vi tar samma avgifter som offentliga vårdgivare och tar givetvis emot alla patienter, inte bara ”dem som kan betala”.

Inom all offentligt finansierad vård, oavsett vem som utför den, är det självklart att kvaliteten som ska vara i fokus. Det är det som är poängen med de valfrihetssystem som införs i allt fler kommuner och landsting. När patienterna själva får välja läkare, vårdcentral eller äldreomsorg är det kvaliteten som avgör vem som blir vald. Den som inte gör ett bra arbete får inga patienter. Vårdföretagarna motsätter sig inte öppenhet och kvalitetsgranskning. Tvärtom efterfrågar vi ett bättre system för kvalitetskontroll och kvalitetsredovisning av vården, så att det ska bli lättare att göra ett bra val för den enskilda patienten.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad i Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks allehanda och på allehanda.se.