Att backa från LOV missgynnar både pensionärer och näringsliv

Socialnämnden i Kristinehamn har fattat ett mycket olyckligt beslut. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som infördes i september 2010 innebär att kommunens äldre hade möjlighet att själva välja vem som skulle utföra deras hemtjänst. Nu har en oenig socialnämnd beslutat att backa från beslutet.

Följden blir en återgång till ett kommunalt monopol som inte gynnar någon. Inte de äldre och inte skattebetalarna.

LOV har framgångsrikt införts i över 80 kommuner, och ytterligare ett 70-tal planerar att införa valfrihetssystem. Fram till nu hade endast 28 kommuner beslutat att inte ge sina invånare rätt att själva välja till exempel hemtjänst. Kristinehamn blir den 29:e.

Runt om i landet är intresset för valfrihetssystem stort, oberoende av politisk färg. Visst finns de som anser att valfrihetsreformerna går för fort och gärna vill bromsa utvecklingen. Men nästan aldrig händer det att införd valfriheten åter inskränks, så som nu sker i Kristinehamn.

En verklig valfrihet för de äldre kräver en mångfald av aktörer, med nya idéer om hur äldreomsorgen på bästa sätt ska kunna möta allas önskemål. Resan dit hade inletts i Kristinehamn. Nu tvingas istället de entreprenörer som vågat satsa i kommunen lägga ner sin verksamhet och de brukare som valt dessa omsorgsgivare tvingas tillbaka till kommunens egen verksamhet.

Majoriteten i Kristinehamn hävdar att beslutet rivs upp på grund av kostnaderna, att verksamheten kommer att fördyras om kommunen "tappar" fler områden.

Men att ha det perspektivet när omsorgsföretag tillåts erbjuda sina tjänster på lika villkor – för samma kostnad som kommunen – är inte att sätta medborgarna i främsta rummet. Det är att sätta medlet före målet.

LOV har inte heller tillkommit för att sänka kostnaderna och vara en budgetregulator inom äldrevården. Syftet är istället att de vårdföretag som uppfyller kommunens kvalitetskrav ska kunna väljas direkt av medborgarna. Kvaliteten blir konkurrensmedlet eftersom de olika utförarnas pris är det samma.

Enligt undersökningar från Sveriges Kommuner och Landsting är det främst bemötande, service och tillgänglighet som brukarna ser som de största kvalitetsvinsterna med reformen. Det märks inte bara bland dem som valt enskilda alternativ.

När konkurrensen mellan utförare sker på lika villkor tvingas även kommunen att utforma verksamheten för att passa brukarna individuellt, annars väljer brukaren en annan utförare. Detta stärker även kommunens egen verksamhet och ger en bättre hemtjänst för skattepengarna.

LOV är ett verktyg som kan ge möjlighet för såväl små som stora omsorgsföretag att bidra till en positiv utveckling av äldreomsorgen i Kristinehamn. Därför är det mycket olyckligt att socialnämnden backat från ett beslut som gynnar de äldre, skattebetalarna och det lokala näringslivet.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Nya Kristinehamns-Posten den 30 april.