Vägen till vård efter behov?

Flera socialdemokratiska ledamöter ur socialutskottet skriver glädjande i Barometern att de vill se skarpare åtgärder för att säkra kvaliteten i vården.

Något som vi från Vårdföre tagarnas sida länge drivit genom att vi aktivt verkat för en nationell, oberoende granskning av all vård och omsorg. Mindre glädjande är det att se hur man försöker vinna politiska poäng genom att sprida en felaktig och missvisande bild av företagandets roll i välfärden.

Artikeln visar att det finns ett stort stöd hos det svenska folket för att den gemensamt finansierade vården ska ges till alla efter behov utan att plånboken styr och att en majoritet är emot att man ska kunna teckna privata sjukförsäkringar för att kunna gå förbi köerna till offentligt finansierade sjukhus. Artikelförfattarna försöker ge sken av att det finns en motsättning mellan detta och hur det ser ut i dagens Sverige. Det gör det inte.

Det är svårt att förstå vad som ligger bakom denna politiska retorik. En gissning är ett behov av att distansera sig från regeringen och därför sätter företagen mot medborgarna. Denna motsättning mellan företagande och välfärd existerar inte i verkligheten. Valfrihetsreformerna som nyligen genomförts i Sveriges regioner och landsting är i stället ett steg i rätt riktning mot en mer jämlik vård.

De utvärderingsresultat vi sett än så länge visar att vårdutnyttjandet av vårdtunga grupper och patienter i socioekonomiskt utsatta områden har ökat mer än för genomsnittsbefolkningen, vilket tyder på att de grupperna inte har diskriminerats. Patienter i områden med lägre inkomster har även haft den största ökningen av läkarbesök. Vård efter behovom patienten själv får välja kan man säga.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Barometern den 22 januari