Det är patienterna som har makten

”Om ni tror på detta, kan ni tro på vad som helst” Orden är uttalade av hertigen av Wellington för sådär snart 200 år sedan. De äger dock både sin giltighet och aktualitet när man läser de tre vänsterpartisternas svavelosande salva mot att patienternas valfrihet skadar vården (Norrbottens-Kuriren den 18 november).

Deras utgångspunkt är svår att förstå; att patienternas valfrihet att kunna välja vilken vårdcentral de vill besöka ska avgöras av vänsterpartisterna och andra politiker och inte av patienterna själva. Varför skulle politikerna veta bättre än den enskilde patienten vilken vårdcentral man vill besöka?

Det fanns en tid när landstinget hade monopol på vårdens produktion och utbud. Den tiden kännetecknades av bristande tillgänglighet, ringlande köer och dålig patientmakt. Det är det avgörande skälet till de valfrihetsreformer som sedan infördes.

I dag kan de privata vårdaktörer som uppfyller landstingets krav och kriterier på vården etablera sig; det kallas för etableringsfrihet. Det blir sedan upp till patienterna att välja vilken vårdcentral de vill lista sig hos; det kallas för valfrihet. Tanken är att landstingets egen verksamhet och de privata vårdaktörerna ska konkurrera med varandra om vem som har bäst kvalitet. Patienterna avgör; det kallas patientmakt.

Vänsterpartisterna sprider de vanliga nidbilderna och bekräftar de vanliga fördomarna kring privata vårdaktörer. Det är helt enkelt inte sant att det är friskare personer som vänder sig till de privata aktörerna, medan landstinget behåller de vårdtunga patienterna. Varifrån har Vänsterpartisterna fått den uppgiften? Ni får gärna redovisa den!

De undersökningar och rapporter som finns (både vetenskapliga och opinionsbildande) visar att de privata vårdaktörerna inte alls endast etablerar sig i socioekonomiskt starka områden med friska patienter. Den bilden är helt enkelt inte sann! Och hade landstingens uppdrag varit mindre brett går det att få fler etableringar även i glesbygd och på landsbygd.

De har också tydligt visats att patientens frihet att välja vårdgivare kraftigt bidragit till bättre tillgänglighet och kortare kötid. De flesta tycker nog det är något bra, så varför vill Vänsterpartisterna avskaffa dessa förbättringar?

Den dominerande privata aktören i Norrbotten har inte funnits särskilt länge; någon vinst har ännu inte presenterats. Hur vet då Vänsterpartisterna att vinsten går till privata riskkapitalbolag och kapitalister när ingen vinst ännu tagits ut? 

Det är minst sagt anmärkningsvärt att representanter för den politiska majoriteten uppmanar länets medborgare att inte gå till de privata aktörer i vården, som de har laglig rätt att vända sig till.

Medborgarna i Sveriges alla landsting och regioner har rätt att välja vårdcentral; det är en del av deras patientmakt. Och: alla landsting och regioner har skyldighet att erbjuda medborgarna detta! Det bör Vänsterpartisterna ta ad notam!

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norrbottens-Kuriren den 30 november.