Vården efter valet blir förvaltande

Med tanke på det parlamentariska läget i riksdagen har vården att vänta en mandatperiod med få förändringar och reformer. Istället kommer nu utvecklingen när det gäller vården tydligt att flyttas ner i respektive landsting.

Vi ser nu när dimman har lagt sig efter valet att några trender i landstingen. Vi har fått en förstärkning av ett delat Sverige. Det är alltjämt rött norr om Dalälven och i en del landsting har Socialdemokraterna gått framåt. Undantaget kan vara Västernorrland. Att försvåra för vårdvalets införande har uppenbarligen belönats av väljarna i norr och Centern har straffats för sina ambitioner vad gäller ett glesbygdsvårdval. Motsatsen gäller i exempelvis Kalmar där Socialdemokratin tidigt utformat ett vårdval anpassat till de lokala förutsättningarna och har belönats av väljarna för just detta. Centern är dock även här en förlorare.

De blocköverskridande försöken i Sörmland och Västra Götaland har inte uppskattas av väljarna. Där finns inga tydliga majoriteter och förhandlingar pågår för fullt. Att komma överens över blockgränserna, vilket uppskattas av vårdföretagen, är alltså inget som väljarna uppmärksammat detta val. En annan trend som dock kommer att tvinga fram mer av samarbete över blocken är förstås Sverigedemokraternas intåg i flera landsting.

Alliansen behåller dock en del landsting och det måste betraktas som ett kvitto på att väljarna uppskattar reformer som genomförts ibland annat Uppsala, Jönköping, Kronoberg, Halland och Stockholm. Särskilt då det är brukligt i en del av dessa landsting med sidbyte var och vartannat val.

Med tanke på det parlamentariska läget i riksdagen har vården att vänta en mandatperiod med få förändringar och reformer. Regeringen kommer inte att kunna utveckla ett nationellt vårdval (vårdval 2.0) eller för den delen gå vidare med en obligatorisk lag om valfrihet (LOV) i kommunerna. För detta krävs det majoritet och det kommer inte Socialdemokratin eller för den delen Miljöpartiet att ge regeringen. Istället kommer nu utvecklingen när det gäller vården tydligt flyttas ner i respektive landsting. Vi kommer då att se en mer försiktig Allians, även där de har majoritet.

Utvecklingen kommer gå in i ett mer förvaltande skede. Får vi se några reformer kommer det vara på områden som kvalitetsuppföljning, patientinformation eller konkurrensfrågor i vården. Å andra sidan kommer inte de genomförda reformerna inom vården att kunna rullas tillbaka.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Dagens Samhälle den 21 september.