Äldres valfrihet på spel

Drygt 160 svenska kommuner har infört valfrihet för äldre (LOV). Östra Göinge är en 22 svenska kommuner som sagt nej till detta, skriver Sara Öberg, branschansvarig Äldreomsorgsföretagarna.

Politikerna i Östra Göinge har tagit beslut om att inte införa valfrihetssystem i kommunen. Det innebär i praktiken att de äldre inte har rätt att själva bestämma vem som ska utföra den hemtjänst de har fått beviljad genom biståndsbeslut.

Det innebär även att de inte kan välja bort en utförare som de är missnöjda med. Något som många äldre i dag har rätt till då kommuner på flera håll i landet beslutat att införa LOV (lagen om valfrihetssystem) inom framför allt hemtjänsten.

Intresset är stort hos våra kommuner. I skrivande stund har drygt 160 av Sveriges kommuner antingen redan infört eller beslutat att de kommer införa valfrihet i enlighet med LOV till sina medborgare. Endast 22 kommuner har beslutat att inte införa LOV. Östra Göinge är en av dem.

Den främsta orsaken till att införa valfrihetssystem är att den äldre själv ska få bestämma vem som ska komma hem till dem och ge dem den vård och omsorg de har fått beviljad. Kanske vill den äldre få hemtjänst på sitt hemspråk, kanske känner de helt enkelt att de trivs bättre med en viss personal.

Det kan vara både från en kommunal eller privat utförare, men huvudpoängen är att den enskilde själv eller dennes anhöriga vet bäst vem de vill ha.

I de kommuner som haft valfrihetssystem under en längre tid visar undersökningar att kvaliteten ökat markant sedan införandet. I undersökningen Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting från SKL så visar resultaten att hela 75 procent av de undersökta kommunerna menar att kvaliteten ökat. Ingen uppger att den minskat.

Valfrihetssystemen gynnar inte bara dem som är i behov av vård och omsorg utan ger också fler möjlighet att våga starta eget. Enligt en nyligen publicerad undersökning från Svenskt Näringsliv så visar det sig att hela 80 procent av de företag som startats i och med LOV, antingen ägs eller drivs av kvinnor eller har en kvinna som vd.

Att ta ett politiskt beslut att inte låta sina medborgare få möjlighet att välja vem som ger dem den omsorg de har behov av och få en ökad kvalitet av hemtjänsten är djupt olyckligt för dess medborgare. Det kan inte vara rätt att låta en politisk ovilja styra medborgarnas möjligheter att påverka sin egen vård och omsorg.

Låt därför de som bäst kan välja vad som passar just dem göra det – Östra Göingarna själva!
 

Sara Öberg, näringspolitisk expert och branschansvarig Äldreomsorgsföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Kristianstadbladet den 2 september