S spär på myten om privat vård

De rödgröna vill med detta inlägg förmedla en känsla av att de har kopplat grepp om Fredrik Reinfeldt med hjälp av den felaktiga uppgiften om att 25 000 jobb har försvunnit i välfärden, skriver Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Idag skriver Mona Sahlin och Thomas Östros på DN-debatt en artikel med fokus på välfärden och en satsning på 12 miljarder den kommande mandatperioden. Den innehåller bland annat skrivningar om en bättre uppföljning av vården och tankar om hur den offentligt drivna vården kan bli mer effektiv. Det är bra. Vi behöver en diskussion om vårdens grundläggande problem, effektivitet, tillgänglighet och framtida demografiska utmaningar.

Vi behöver också en diskussion om hur vi ska nå dit, det vill säga vårdens utformning i form av system för valfrihet, konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdgivare och sist men inte minst ersättningssystemens utformning. Det är en diskussion som Vårdföretagarna välkomnar.

Men DN-debatt artikeln idag har tyvärr inte det syftet utan ambitionen är att försöka få till en tydlig kontrast med alliansen i en sifferlek om de 25 000 jobben. Min analys är att det är svårt att vinna val på sifferexercis, de allra flesta väljare tar inte till sig denna typ av negativa och tekniska budskap. Vad man däremot vill med detta är att mobilisera de egna partiarbetarna. Problemet är bara att man samtidigt snuttifiera den viktiga vårddebatten.

De rödgröna vill med detta inlägg förmedla en känsla av att de har kopplat grepp om Fredrik Reinfeldt med hjälp av den felaktiga uppgiften om att 25 000 jobb har försvunnit i välfärden. Samtidigt så tappar de förstås tillit när de använder felaktiga påståenden för att uppnå kortsiktiga poänger ett valår. 

Artikeln innehåller en hel del annat som väcker frågor hos landets vårdföretagare. Jag anser att Mona Sahlin och Thomas Östros bidrar till mytbildning om hur vården utvecklas med den fria etableringen av vårdgivare. En reform som hittills givit 181 nya vårdcentraler i hela landet. Det är förstås oväntat för oss som vill vara med och utveckla vårdens kvalitet och öka valfriheten genom en ökad mångfald i vården.

Mona Sahlin och Thomas Östros skriver på DN-debatt att de vill verka för medborgarnas valfrihet – inte företagens och att vårdgivarna inte ska ha rätt att välja bort medborgare. För då blir det vård efter plånbok – inte efter behov. Detta är, menar jag, ett sätt att bidra till mytbildning om den privat utförda vården.

Vår utgångspunkt är givetvis våra företags intressen men dessa sammanfaller med medborgarnas allmänintresse att välja den vårdgivare de önskar. Vi tycker att det är rimligt att den som har kompetens att erbjuda vård ska få göra det. Den ekonomiska risken i detta tar inte landstingen.

Den politiska uppgiften är att bestämma generella spelregler, inte att detaljstyra. Det behövs drivkrafter. Den fria etableringen är ett sätt att bidra till dessa drivkrafter. Detta vet och förstår rimligtvis debattörerna Mona Sahlin och Thomas Östros. De skriver att de aldrig kan acceptera att plånboken får styra istället för behoven. Det är ett tämligen självklart uttalande. Vårdvalsreformen är tydlig på just den punkten. De företag och offentliga vårdgivare som etablerar sig i vårdvalet kan inte säga nej till patienter och vården ges efter behov – inte efter plånbok. Att alla har rätt att välja sin vårdgivare är själva grunden för reformen.

Vad vill då Mona Sahlin och Thomas östros med dagens debattinlägg? Istället för dagens onyanserade ton och delvis okunniga innehåll så hade Vårdföretagarna förväntat sig ett konkret förslag till hur etableringen av vårdgivare skulle hanteras om etableringsfriheten förbjuds i svensk vård och omsorg. Nu saknas detta i dagens utspel från Mona Sahlin och Thomas Östros vilket skapar oro bland vården och omsorgens företagare.

Företagen vill veta vad som skall styra etableringar i svensk vård och omsorg vid ett regeringsskifte och hur vi får till stånd en konkurrensneutral process. Eller är det så att all vård och omsorg skall utföras av staten som Vänsterpartiet vill i de rödgrönas Sverige?

Vi kräver därför besked av Mona Sahlin och Thomas Östros. Hur blir det för de 181 "nya" vårdcentralerna som etablerats i landstigen och de 377 vårdföretagen som etablerats inom LOV:en i hela 80 kommuner? Får de vara kvar?

Vilka kriterier skall gälla för etablering av vårdgivare – skall det vara samma regelverk för offentliga utförare som för privata vårdgivare? Det frågar sig landets vårdföretagare ännu en gång efter att ha läst dagens DN-debatt.

Hans Dahlgren, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Newsmill den 28 juni.