De rödgröna måste ge besked

Att läsa Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program är oroande för alla företagare och patienter som vill att vården och omsorgen skall fortsätta att utvecklas vad gäller kvalité och effektivitet.

Förhandlingen mellan de rödgröna lär bli tuff match för Socialdemokraterna och Miljöpartiet, eftersom Vänsterpartiet går till val på att starkt begränsa valfriheten för patienter och stoppa privata initiativ i svensk sjukvård och omsorg.

Något som särskilt oroar är Vänsterpartiets bristande förståelse för det som skapar valfrihet och mångfald, nämligen möjligheten att själv välja sin vårdgivare.

Vänsterpartiet går till val på bland annat:

  • Vårdvalet/hälsovalet rivs upp.
  • Stopp för etableringar av företag i vården och omsorgen.
  • Förbud mot försäljning av hela eller delar av sjukhus.
  • Städ-, kost- och laboratorieverksamhet ska drivas i offentlig regi.
  • Hälso- och sjukvård ska inte omfattas av lagen om offentlig upphandling.
  • Krav om obligatorisk företagshälsovård.
  • Nej till äldrepeng.
  • Förstatligad läkemedelsforskning.

Vänsterpartiet är alltså emot alla privata initiativ i vård och omsorg och att vård och omsorg ska kunna upphandlas i konkurrens. En sådan ståndpunkt kräver att den rödgröna alliansen som helhet ger besked som säkrar förutsägbara villkor för privata utförare. Det krävs nya förslag som ger en ny ordning för hur etableringar får komma till i Vårdvalen och LOV.

Vårdföretagarna hade förväntat sig ett konkret förslag till hur etableringen av vårdgivare skulle hanteras om etableringsfriheten förbjuds i svensk vård och omsorg i den rödgrönas budgetmotion. Nu saknas detta i vänsterns sjukvårdpolitiska program och i den rödgröna budgetmotionen vilket skapar oro bland vården och omsorgens företagare.

Företagen vill veta vad som skall styra etableringar i svensk vård och omsorg vid ett regerings-skifte och hur får vi till stånd en konkurrens- neutral process. Eller är det så att all vård och omsorg skall utföras av staten i Vänsterpartiets och de rödgrönas Sverige?

Vi kräver därför besked från Vänsterpartiet och de rödgröna. Hur blir det för de 181 "nya" vårdcentralerna som etablerats i landstigen och de 377 vård-företagen som etablerats inom LOV:en i hela 80 kommuner? Får de vara kvar?

Vilka kriterier skall gälla för etablering av vårdgivare – skall det vara samma regelverk för offentliga utförare som för privata vårdgivare? Det frågar sig landets vårdföretagare efter att ha läst Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program och bristande svar i de rödgrönas budgetmotion.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Expressen GT den 16 juni.