Äldre vill kunna välja vård

De enskilda behoven får styra när man som medborgare får välja, skriver Hans Lenkert och Hans Dahlgren.

Äldre vill kunna välja vård, skola och omsorg och anser att privata välfärdsaktörer ska kunna gå med vinst visar en nyligen publicerad opinionsundersökning. Frågan om valfrihet inom dessa områden är särskilt viktigt för landets äldre.

När vi ställer frågan till landets äldre om de tycker det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg, så svarar 67 procent att de tycker att det är bra. Samma sak gäller förstås hur viktig frågan om valfrihet inom dessa områden är när man skall välja parti i riksdagsvalet i höst.

Det finns dessutom en stor förståelse för att företag som bidrar till valfrihet och kvalitet behöver kunna visa vinst. Hela 67 procent av landets väljare anser att det ska vara tillåtet att gå med vinst för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och omsorg.

Valfrihet inom vården, omsorgen och skolan spelar alldeles klart en avgörande roll hos de äldre väljarna. Alla signaler som kan tolkas som att man som parti är emot rätten att välja vård, omsorg och skola kan med andra ord straffa sig på valdagen.

Svaren visar dessutom att det finns ett starkt stöd för tanken att om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg kan växa, så kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige, 69 procent instämmer helt eller delvis i det påståendet.

Privata företag som bidrar till att utveckla välfärden är en realitet, även om andelen inte är så stor att det motsvarar uppmärksamheten i debatten. Idag står privata företag för 12 procent av sjukvården och omsorgen. För personalen är det uppenbart att fler arbetsgivare innebär större möjligheter att utvecklas och kanske driva ett eget företag. De flesta medborgare uppskattar eller åtminstone accepterar att det finns privata välfärdsföretag.

Svenska folket tycker att det är viktigt att det går att få vård i tid och att barnen får bra utbildning. Det är viktigt med valfrihet. Valfriheten är viktig både när man ska välja, men den är ännu viktigare när något måste väljas bort. De enskilda behoven får styra när man som medborgare får välja. Om man till exempel känner sig nonchalant behandlad av en läkare så är det viktigt att man kan byta. Det är viktigt och nödvändigt att det då finns något annat att välja. Därför är det viktigare att utveckla valfriheten än att på olika sätt försöka begränsa den. Så kan kvaliteten och tillgängligheten bli bättre för landets pensionärer.

Hans Lenkert, generalsekreterare, Sveriges Pensionärsförbund (SPF)

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i NWT den 2 juni