Vårdval kan listas om

På tisdagen besökte jag välfärdsföretagare verksamma i Norrbotten. Under 2010 har Norrbotten som ett av många landsting, infört vårdval. Privata vårdföretag kan då etablera sig och patienter kan välja den vårdcentral som är bäst för dem.

Nu, så här när vi börjar närma oss sommaren, kan vi summera regeringens ambition att införa vårdval i alla Sveriges landsting.

Inte mindre än 170 nya vårdcentraler har etablerats och drivs nu av privata entreprenörer i Sverige. Det är med andra ord många som aktivt har velat välja sig en ny läkare eller sjuksköterska. Vi kan även se att de utvärderingar som gjorts pekar på att kvalité stärkts och kostnaderna har minskat i en del landsting.

Samtidigt har ännu inget glesbygdslandsting byggt upp ett fungerande vårdval som passar utmaningar som låg tillgänglighet i glesbygd och landsting som går med förlust. Detta måste förstås utvecklas nu när landstingen kan lära av varandra. Jag tror att följande delar måste ändras i Norrbotten: 

  • listningen måste göras om så att även nya etableringar kan ta del av dem som inte gjort ett aktivt val
  • ett snävare uppdrag krävs i glesbygd. Detta skulle inte bara spara pengar för landstinget utan även skapa drivkrafter för små lokala vårdföretag
  • patientinformationen måste förbättras, en oberoende myndighet måste ge medborgare tydlig och korrekt information
  • informationen om valet av vårdgivare måste förbättras. Idag är 70% av invånarna i Norrbotten missnöjda med den information de fått
  • konkurrensneutralitet mellan vårdgivare måste finnas fullt ut. Sanktionssystem bör införas då konkurrensneutraliteten mellan vårdgivare bryts

I Norrbotten hamnar alla de patienter som inte gjort ett aktivt val hos landstingets vårdcentraler. Förhoppningsvis är en majoritet av de patienter som inte har valt någon ny vårdcentral nöjda med hur det fungerar. Om inte, så har de också möjligheten att lista om sig. Konkurrensen leder till att läkarna blir bättre på att se till att patientens behov sätts i fokus.

Nyligen presenterade Vårdföretagarna rapporten "konkurrensneutraliteten i vården" som sammanfattar hur de privata vårdföretagen ser på vårdvalsreformen. De flesta företag är nöjda, och alla är eniga om att de stora vinnarna på vårdval är patienterna. Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten enligt länets företag.

Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård.

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. De första vårdvalsmodellerna följs nu av ytterligare variationer, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet.

Vården står inför allvarliga prövningar. Det handlar om att erbjuda en bättre, billigare vård till högre kvalitet och med mer personlig service.

Politiker som fattar beslut om vården och tar ut skatt ser också gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna. Det kräver dock att politikerna i Norrbotten tar sitt ansvar och inför ett vårdval som passar glesbygdens villkor och inte som idag ett vårdval anpassat för storstäderna.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norrbottenskuriren den 20 maj.