Starkt stöd för privata vård­företag – väljarna är kloka

Stockholmsväljarna vill kunna välja vård, skola och omsorg – och anser att privata välfärdsaktörer ska kunna gå med vinst, enligt en färsk opinionsundersökning. Väljarna är kloka, låt oss hoppas att de rödgröna politikerna är det också, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Hans Dahlgren.

I morgon träffas Vårdföretagare inom branschen Personlig assistans till årsmöte och inför detta årsmöte står förstås årets riksdagsval i fokus.

För landets vårdföretagare råder det stor osäkerhet inför valet. Hur blir det med de över 240 nya vårdcentralerna och över 300 nya företag som startat inom ramen för LOV:en? Får företagen vara kvar vid ett maktskifte? I den gemensamma rödgröna vårbudgeten gavs inga klara besked.

För att ta tempen på valtemperaturen i viktiga frågor för välfärdsföretagens villkor så har vi därför beställt en opinionsundersökning av Novus som ställer frågor om valfrihet, vinst mm till väljarna.

Det är i Stockholm och övriga storstäder som slaget om de viktiga marginalväljarna står. Det parti som kan locka medelklassen i storstäderna blir troligen det parti som även vinner valet i riket. Frågan om valfrihet i skolan, vården och omsorgen är för dessa grupper särskilt viktigt.

När vi ställer frågan till Stockholms väljare om de tycker det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg, så svarar 61 procent att de tycker att det är bra. En kraftig majoritet anser dessutom att kvaliteten skulle försämras om valfriheten minskar, 60 procent svarar att de helt eller delvis instämmer att kvaliteten i vården kommer att försämras om privata vårdföretag inte får gå med vinst.

När vi sedan frågar hur viktig frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg är när man skall välja parti i riksdagsvalet i höst, så svarar 63 % av Stockholms väljare att det är mycket viktigt eller ganska viktigt. Detta är förstås en viktigt signal till det rödgröna laget i storstäderna.

Det finns dessutom en stor förståelse för att företag som bidrar till valfrihet och kvalitet behöver kunna visa vinst. Hela 60 procent av Stockholms väljare anser att det ska vara tillåtet att gå med vinst för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och omsorg.

När vi sedan går över till frågan om hur viktigt eller oviktigt det är att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg så är svaret hos väljarna i Stockholm extra tydligt. Hela 77 % tycker det är mycket viktigt eller ganska viktigt att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg.

Valfrihet inom vården, omsorgen och skolan spelar alldeles klart en avgörande roll hos väljarna i Stockholm. Alla signaler som kan tolkas som att man som parti är emot rätten att välja vård, omsorg och skola kan med andra ord straffa sig på valdagen. En inte allför långsökt slutsats är därför att vinstfrågan som Socialdemokraterna i Stockholm har debatterat sedan hösten 2009 har tolkats av väljarna som om Socialdemokratin är emot valfrihet. Detta kan vara ett av skälen till att Socialdemokraterna är kvar vid samma väljarandelar som vid katastrofvalet 2006.

Svaren visar dessutom att det finns ett starkt stöd för tanken att om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg kan växa, så kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige, 69 procent instämmer helt eller delvis i det påståendet.

Valfrihetens betydelse för mittenväljaren hoppas förstås vi inom Vårdföretagarna att beslutsfattarna inom det rödgröna laget ser. Särskilt viktigt för det rödgröna laget blir det förstås om vi går emot ett jämnt riksdagsval där de så kallad marginalväljarna spelar en avgörande roll.

Privata företag som bidrar till att utveckla välfärden är en realitet, även om andelen inte är så stor att det motsvarar uppmärksamheten i debatten. Idag står privata företag för 12 procent av sjukvården och omsorgen. För personalen är det uppenbart att fler arbetsgivare innebär större möjligheter att utvecklas och kanske driva ett eget företag.
De flesta medborgare uppskattar eller åtminstone accepterar att det finns privata välfärdsföretag.

Att i detta läge förstärka kontrasten mellan blocken i debatten om det ska vara möjligt att göra vinst på att erbjuda medborgarna utbildning eller vård kan vara det som gör att det rödgröna laget inte lyckas attrahera medelklassväljare. Det visar vår undersökning med all önskvärd tydlighet.

Svenska folket tycker att det är viktigt att det går att få vård i tid och att barnen får bra utbildning. Det är viktigt med valfrihet. Valfriheten är viktig både när man ska välja, men den är ännu viktigare när något måste väljas bort. De enskilda behoven får styra när man som medborgare får välja. Om man till exempel känner sig nonchalant behandlad av en läkare så är det viktigt att man kan byta. Det är viktigt och nödvändigt att det då finns något annat att välja. Därför är det viktigare att utveckla valfriheten än att på olika sätt försöka begränsa den. Så kan kvaliteten bli bättre.

En majoritet av svenska folkat anser att det är bra att det finns privat äldreomsorg, privat sjukvård och friskolor. Det finns dessutom en stor förståelse för att det måste vara möjligt att göra vinst genom att äga och driva sjukhus och skolor. Konkurrens är nyckeln till all förbättring inom ekonomin. De allra flesta väljare har svårt att se varför det skulle vara annorlunda för välfärdens arbetare.

Min bedömning är att om det rödgröna laget vill vinna storstäderna och medelklassen så bör de lägga all sin fokus på en välfärdsdebatt som fokusera på kvalitet och patientnöjdhet. Skattepengar, den gemensamma finansieringen, ska användas så att medborgarna får största möjliga välfärd. Det är så de rödgröna kan vinna medelklassens förtroende i välfärdsfrågor, inte genom att gå till val på att förbjuda företagande inom vården, omsorgen och skolan.

Det är avslutningsvis viktigt att konstatera att med valfrihet går det inte att tjäna pengar och gå med vinst om man inte i gengäld erbjuder något som gör medborgarna nöjda. Vår undersökning visar att hela 69 % av väljarna i Stockholm instämmer i påståendet att om vårdföretagen tar ut för höga vinster så kommer kvaliteten att försämras och då kommer vårdtagare att söka sig till andra vårdinrättningar.

Väljarna är kloka, låt oss hoppas att de rödgröna politikerna är det också. Vi hoppas och önskar att det rödgröna laget inom kort ger ett gemensamt besked i frågorna om valfrihet, vinstfrågan och förstås om alla de nystartade företagen inom vården och omsorgen tillåts bli kvar och bli fler.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Politikerbloggen.se den 21 maj