LOV ger de äldre ökad valfrihet

I artikeln Vem frågar efter privat äldreomsorg? den 19 maj, menar Inger Carlsson (S) och Sara Karlsson (S) att valfrihetssystemet i enlighet med LOV är ett system som gynnar företagen snarare än de äldre. Samtidigt efterfrågar de ökad valfrihet i innehållet av hemtjänsten. För mig är detta en motsägelse.

Grundtanken med lagen om valfrihetssystem (LOV) är att just öka den enskilde individens valfrihet genom att både kunna välja den utförare han/hon själv vill ha, men också att kunna välja bort om man inte är nöjd. Med LOV konkurrerar alla utförare också om just kvaliteten och inte om priset som lagen om offentlig upphandling (LOU) gör.

Flera undersökningar visar också att kvaliteten har ökat markant i flera av de kommuner som infört och haft valfrihetssystem under en tid. En nyligen publicerad rapport från Sveriges kommuner och landsting (Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting) visar att hela 75 procent av de undersökta kommunerna menar att kvaliteten ökat. Ingen uppger att kvaliteten minskat. I samma undersökning uppger majoriteten av de tillfrågade kommunerna att andelen brukare som väljer privata utförare ökar.

Intresset för LOV är stort i våra kommuner och i sommar har närmare 100 kommuner infört eller beslutat att införa LOV. Detta för att just ge sina medborgare en ökad valfrihet inom framför allt hemtjänsten.

Låt den äldre själv bestämma över vem som ska utföra den hemtjänst de fått beviljad. Ingen kan göra den bedömningen bättre än den som själv ska ha hemtjänsten.

Sara Öberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna samt branschansvarig för Äldreomsorgsföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Folket den 25 maj