Kontrollen av vårdgivare måste skärpas

Det pågår just nu en debatt om fusk bland privata vårdgivare, främst inom den öppna specialistvården i Stockholm. Från Vårdföretagarnas sida tycker vi självklart att det är oacceptabelt och det sprider förestås en negativ bild av den privat drivna vården, vilket är djupt olyckligt.

Det finns 14 000 privata vårdgivare i Sverige idag. Det senaste året har 300 nya små företag startats och nio av tio vårdföretag har färre än tio anställda, allt enligt SCB.

Flertalet av företagen är alltså små eller medelsstora och dessutom drivna av entreprenörer med ett stort engagemang som inte sällan själva har bakgrund inom vård och omsorg.

Att några av dessa företag visar sig fuska på ett sätt som i det närmaste kan betecknas som kriminellt drabbar hela branschen.

Fusk förekommer i alla system men det är orimligt att Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och enskilda landsting hanterar skattebetalarnas pengar så vårdslöst och inte använder de verktyg som finns. Tillsynen måste bli bättre på Gotland. Och det politiska ansvarstagandet större.

Tidigare fanns juridiska hinder som gjorde granskning av viss verksamhet svår. Den lagstiftningen är nu upphävd och landstingen har fått rätt att begära in uppgifter löpande, förutom den årliga rapporteringen. Den möjligheten används inte idag på ett systematiskt sätt på Gotland.

Det skulle kunna göras stickprov på ett återkommande sätt vilket inte görs idag. Dessutom saknas ofta tydliga rutiner för att polisanmäla, att kräva tillbaka pengar och avsluta kontrakt med fuskare.

Vårdföretagarna har i flera år drivit frågan om en oberoende, nationellt utvärdering av all vård och omsorg, bland annat med fokus på tillsyn av att skattepengar går till vård och omsorg, motsvarande den nationella tillsyn som Socialstyrelsen gör för den medicinska kvaliteten.

Det pågår också ett arbete inom Vårdföretagarna som kommer att resultera i någon form av certifiering och etisk stadga som sträcker sig längre än gällande lagstiftning och möjlighet till uteslutning av medlemmar som inte följer den stadgan.

Vår förhoppning är att detta, i kombination med att huvudmännen ser över sina rutiner och tar sitt ansvar, ska stävja det fusk som förekommer. Vi har ett gemensamt ansvar för att skattebetarnas pengar används på bästa sätt.

När vårdgivare, som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens, kan etablera sig och erbjuda vård, då skapas konkurrens och utvecklingskraft. Patienterna och brukarna får ökad valfrihet, personalen får fler arbetsgivare och framförallt får vi mer vård för pengarna. Utan detta klarar vi inte framtidens demografiska utmaningar inom den offentligt finansierade vården.

Hans Dahlgren, Näringspolitisk expert Vårdföretagarna
Jan-Eric Boström, Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Gotlands Allehanda 10 maj