Det rödgröna laget säger ja till vinst och valfrihet i välfärden

Lars Ohly slog idag fast i SVT:s morgonsoffa att han saknar stöd hos Miljöpartiet och Socialdemokraterna för att förbjuda vinst i välfärden. Detta öppna konstaterande är förstås djupt kontroversiellt inom Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet är alltjämt emot vinster men verkar ha gett upp tanken på att gå till val på att motarbeta förnyelse av offentlig sektorn genom att öppna upp för konkurrens och valfrihet. Detta är förstås en bomb i den inrikespolitiska debatten. Nu återstå ”bara” utrikespolitiken att bli överens om inom det rödgröna laget och även här öppnar Lars Ohly dörren för mer samtal.

Orsaken kring denna hastiga pragmatism från Vänsterpartiet är förstås att Svenska folket vill kunna välja mellan privat och offentligt utförd välfärd och att det ser ut att bli ett jämt val. Undersökningar bland annat från United Minds visar att valfriheten är så viktig att 67 procent tycker att det är bra att det finns både friskolor och kommunala skolor. En kraftig majoritet anser att kvaliteten skulle försämras om valfriheten minskar, endast 14 procent svarar ”instämmer inte alls” i det påståendet.

Det finns en stor förståelse för att företag som bidrar till valfrihet och kvalitet behöver kunna visa vinst. Hela 40 procent instämmer i påståendet att ”Om det inte blir tillåtet att ta ut vinst kommer inga privata aktörer att vilja utföra välfärdstjänster och då kommer både kvaliteten och valfriheten att bli sämre”. Hela 58 procent anser många vårdföretag kommer att försvinna om de förbjuds att gå med vinst.

Om valfriheten inom välfärden minskar, anser 46 procent av svenskarna att kvaliteten kommer att bli lidande. Det finns också en stark tro på att valfriheten i sig begränsar möjligheten att ta ut vinst, 60 procent menar att vårdtagarna söker sig bort om vårdföretagen skulle ta ut allt för höga vinster.

Svaren visar dessutom att det finns ett starkt stöd för tanken att om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg kan växa, så kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige, 53 procent instämmer helt eller delvis i det påståendet. Detta inser förstås beslutsfattarna inom det rödgröna laget. Särskilt viktigt blir det förstås om vi går emot ett jämt riksdagsval där de så kallad marginalväljarna spelar en avgörande roll.

Det rödgröna laget vet alltför väl att välfärden skall vara gemensamt finansierad inte är en politiskt särskiljande fråga. Privata företag som bidrar till att utveckla välfärden är en realitet, även om andelen inte är så stor att det motsvarar uppmärksamheten i debatten. Idag står privata företag för 12 procent av sjukvården och omsorgen. För personalen är det uppenbart att fler arbetsgivare innebär större möjligheter att utvecklas och kanske driva ett eget företag. De flesta medborgare uppskattar eller åtminstone accepterar att det finns privata välfärdsföretag. Att i detta läge förstärka kontrasten mellan blocken i debatt om det ska vara möjligt att göra vinst på att erbjuda medborgarna utbildning eller vård kan vara det som gör att det rödgröna laget inte lyckas attrahera medelklassväljare.

Svenska folket tycker att det är viktigt att det går att få vård i tid och att barnen får bra utbildning. Det är viktigt med valfrihet. Valfriheten är viktig både när man ska välja, men den är ännu viktigare när något måste väljas bort. Om man till exempel känner sig nonchalant behandlad av en läkare så är det viktigt att man kan byta. Det är viktigt och nödvändigt att det då finns något annat att välja. Därför är det viktigare att utveckla valfriheten än att på olika sätt försöka begränsa den. Så kan kvaliteten bli bättre.

En överväldigande majoritet av svenska folkat anser att det är bra att det finns privat äldreomsorg, privat sjukvård och friskolor. Det finns dessutom en stor förståelse för att det måste vara möjligt att göra vinst genom att äga och driva sjukhus och skolor. Konkurrens är nyckeln till all förbättring inom ekonomin. Varför skulle det vara annorlunda för välfärden?

Min bedömning är att det rödgröna nu vill lägga allt sin fokus för att vinna slaget om välfärden genom en välfärdsdebatt som fokusera på kvalitet och patientnöjdhet. Skattepengar, den gemensamma finansieringen, ska användas så att medborgarna får största möjliga välfärd. Det är så man vill vinna medelklassens förtroende i välfärdsfrågor.
Det är välkommet förstås eftersom med valfrihet går det inte att tjäna pengar och gå med vinst om man inte i gengäld erbjuder något som gör medborgarna nöjda. Det är glädjande att även det rödgröna laget nu ger besked i denna kontroversiella fråga inom främst Vänsterpartiet.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Newsmill.se den 18 maj