Den viktiga valfriheten

I Hedemora får du som äldre inte samma möjlighet att välja äldreomsorg. Vård- och omsorgsnämnden i Hedemora tog nyligen beslut om att säga nej till att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen.

Detta innebär att invånarna i Hedemora inte kommer ha samma möjligheter som medborgarna i många andra kommuner har, att själva välja vem som ska utföra den äldreomsorg de har behov av.

Intresset för valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV, är stort. 208 kommuner har fått beviljat stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att utreda möjligheten att införa valfrihetssystem och närmare 90 kommuner har redan infört eller tagit beslut om att införa valfrihet för de äldre.

En av orsakerna som anges för att inte ge medborgarna i Hedemora valfrihet är enligt artikeln "Val av hemtjänst införs inte" (16 april), att kommunens utredning visar att kostnaderna kommer öka med 1,2 miljoner kronor per år.

Om man ser hur införandet av valfrihet inom hemtjänsten påverkat kostnaderna i övriga kommuner så kan man i en nyligen publicerad utredning från Sveriges Kommuner och Landsting (Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting) se att kostnaderna i 67 procent av fallen inte påverkats, medan det i 25 procent minskat. Endast åtta procent uppger att kostnaderna ökat något. Däremot kan man se stor påverkan på kvaliteten. Hela 75 procent uppger i samma undersökning att kvaliteten inom hemtjänsten ökat sedan införandet av valfrihetssystem. Ingen kommun kan se att kvaliteten minskat.

Att ta ett politiskt beslut att inte låta sina medborgare får möjlighet att välja vem som ger dem den omsorg de har behov av och få en ökad kvalitet av hemtjänsten är djupt olyckligt för dess medborgare. Det kan inte vara rätt att låta en politisk ovilja styra medborgarnas möjligheter att påverka sin egen vård och omsorg. Detta måste vara lika oavsett i vilken kommun man bor i. Att hämma valfriheten på detta sätt är ett gammalt synsätt och inte alls i linje med den utveckling vi ser runt om i landet. Låt därför de som bäst kan välja vad som passar just dem göra det – medborgarna själva!

 

Sara Öberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Artikeln tidigare publicerad i Dalarnas Tidningar den 23 april.