Beskrivning av vinst som rimmar illa med verkligheten

Anders Englesson beskriver i ett inlägg i Sydöstran den 9 april en bild av privata vårdomsorgsgivare som rimmar illa med verkligheten.

Argumentationen bygger på uppgifter om några av de större vårdföretagens ekonomi. Det blir ofta så när privat vård och omsorg debatteras, att det är de större företagen som beskrivs, gärna med fokus på riskkapitalbolagens vinster.

Det blir lite snedvridet med tanke på att det finns 14 000 privata vårdgivare i Sverige idag, inte endast ett fåtal stora. Det senaste året har 300 nya små företag startats och nio av tio vårdföretag har färre än tio anställda, allt enligt SCB. Flertalet företag är alltså små eller medelstora, drivna av entreprenörer med ett stort engagemang, som inte sällan har själva har bakgrund inom vård och omsorg, många av dem är kvinnor.

Men frågan om vinst i vård och omsorg är viktig att analysera närmare. Vårdföretagarna bad därför tidigare i år revisionsföretaget PWC undersöka årsredovisningarna i 21 aktiebolag med sådan verksamhet. I rapporten ”Vinst i vård och omsorg” konstateras bland annat att de granskade företagens ekonomi är stabil.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen på 4,8 procent medför att de kan hantera variationer samt utveckla och expandera sin verksamhet.
Bolagen har delats in i tre storleksgrupper. De minsta utmärker sig genom att ha klart högre vinster än de större. I de minsta företagen var rörelsemarginalen så hög som 17,1 procent.

Företagen verkar i en bransch som växer i omsättning, och dess betydelse ökar för varje år. Företagen visar vinst – ett resultat av att företagen har nöjda patienter, är välskötta och har motiverade medarbetare.

Stick i stäv med hur debatten förs så visar det sig alltså att det är de små företagen som går bäst. Varför det är så bör analyseras närmare men det stämmer med bilden ovan och visar att det finns stora effektiviseringsmöjligheter inom vård och omsorg.

Från vårdföretagarnas sida ser vi fram emot seriös sjukvårdspolitisk debatt under valrörelsen. En debatt som präglas av en rättvis bild av vad de privata alternativen bidrar med för svensk vård och omsorg. När vårdgivare som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens kan etablera sig och erbjuda vård, då skapas konkurrens och utvecklingskraft.

Patienterna och brukarna får ökad valfrihet, personalen får fler arbetsgivare och framförallt får vi mer vård för pengarna. Vi kommer inte att klara framtidens demografiska utmaningar utan privata alternativ inom den offentligt finansierade vården och omsorgen.

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Sydöstran den 20 april.