Alla bör aktivt välja vårdcentral

Vården ser ut att bli en valfråga i Västra Götaland. Det är bra. Vi behöver en diskussion om vårdens grundläggande problem, dess utformning i form av system för valfrihet, konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdgivare och sist men inte minst ersättningssystemens utformning. En diskussion som Vårdföretagarna välkomnar.

Men det finns åtskilliga myter kring hur det är med valfrihet och inte minst om den fria etableringen av vårdgivare. Vår utgångspunkt är givetvis våra företags intressen, men dessa sammanfaller med medborgarnas allmänintresse att välja den vårdgivare de önskar.

Den valmöjligheten ska alla medborgare ha oavsett klasstillhörighet, kön eller etnisk till-hörighet. I och med Vårdvalsreformen har vi också tagit ett rejält kliv närmare det målet. Men det finns dock en del skönhetsfläckar kvar för att skapa reell valfrihet för alla.

En del politiker upplever att etableringsfriheten bär med sig vissa problem. Å ena sidan överetablering, som kan verka kostnadsdrivande och försvåra för den offentliga vården, å andra sidan en risk att vissa områden får sämre möjligheter till vård. Det finns även de som ibland hävdar att privata vårdföretag endast skulle välja de patienter som är friska eller som de vill ha. Det sistnämnda skulle strida både mot läkaretiken såväl som mot lagen.

I Västra Götaland har antalet vårdcentraler ökat dramatiskt sedan vårdvalet infördes. Med ökning av antalet vårdcentraler följer ett ansvar att lägga ner de vårdcentraler som väljs bort av patienterna.

När vi frågar våra medlemmar i Västra Götaland om de största hindren för mångfald svarar de:

  • Listning försvårar inträde för nya etableringar i vårdval, alla bör aktivt välja vårdcentral istället för att fördelas på närmaste och oftast en offentlig vårdcentral.
  • Omfattande basuppdrag hindrar mindre vårdföretag.
  • Landstinget täcker upp egna förlustverksamheter, vilket hindrar konkurrens.
  • Landsting subventioneras, exempelvis genom omställningsbidrag i VGR med 170 miljoner för att man tappar patienter till privata vårdgivare.

ACG systemet fungerar inte och ökar kostnaderna för de privata vårdgivarna med 30 procent på grund av att diagnos om vårdtyngd ej är fastställd innan vårdvalet infördes.
Den västsvenska vården har gått från att vara en intern angelägenhet för landstinget till att få drag av en marknad där kunderna kan välja. Finansiering sker via skatter och patienterna betalar endast en liten del via patientavgifter. Skattefinansieringen av vården är också Vårdföretagarnas utgångspunkt; den måste behållas för att garantera en jämlik vård och en sund finansiering.

Vi behöver dock en mer konkurrensneutral vård. Det skulle gynna vården i Västra Götaland och ge en högre tillgänglighet, högre kvalitet samt mer vård per skattekrona.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad GT, Expressen