Valfrihet i vården skapar sysselsättning i glesbygd

Grundtanken med lagen om valfrihetssystem (Lov) är att flytta makten från politikerna till medborgarna och skapa fler arbetsgivare inom vården. Det är inte rättvist att bara de som bor i tätorter ska få den möjligheten.

Under hösten reste Vårdföretagarna runt och diskuterade möjligheten att använda Lov inom äldreomsorgen med politiker, tjänstemän och företag. Vi tror oss se att det kan vara ett sätt att skapa sysselsättning även i glesbygd. Vi möttes av stort intresse och nyfikenhet, men även viss oro. Kommunernas vanligaste argument var att det är mycket svårare att införa valfrihet i glesbygd än i tätort. Vi ser nu att så inte är fallet, även om man ibland får ställa sig andra frågor i glesbygd. Det kan exempelvis vara långt mellan brukarna när hemtjänst ska ges. Då kan det löna sig för kommuner att samarbeta med närliggande kommuner så att man kan erbjuda fler brukare hemtjänst inom ett område, även om det inte är inom samma kommun.

Den viktigaste frågan som alla kommuner bör ställa sig är: Varför skulle vi välja att införa Lov? Svaret är inte bara ökad valfrihet, utan också att ge kommuninvånarna möjlighet att välja bort utförare. Men det skapar även sysselsättning i glesbygd. Valfrihetssystemen möjliggör ökad tillväxt och möjlighet för offentlig anställda att få mer än en arbetsgivare att välja på. Det är också så att det blir attraktivt att bo kvar och kanske även starta företag. Med den demografiska utveckling vi ser kommer fler utförare att behövas i glesbygd.

Mångfald och valfrihet kräver dock att presumtiva, såväl som redan etablerade, företag ges rätt förutsättningar. Det grundläggande är konkurrensneutrala villkor. Samma ersättningsnivå ska gälla för företag som kommunens egen verksamhet. Det innebär att när ersättningen för en hemtjänsttimme bestäms så ska alla kommunens kostnader räknas in: resor till och från brukare, utbildning av personal, vikarier, dubbelbemanning, dokumentation, IT-system med mera. I glesbygdskommuner startas ofta små, lokala företag. Det är främst kvinnor som arbetat i offentlig vård och omsorg som väljer att starta eget. Ta tillvara dessa eldsjälar och gör inte Lov till ännu en kvinnofälla, där ersättningen och förutsättningarna gör det omöjligt att klara sig.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Läns-Posten.