Ge vården en rättvis bild i valet

Frågan om vinst i vård och omsorg är viktig att analysera närmare. Debatten tar sin utgångspunkt i olika uppfattningar om möjligheten att tjäna pengar på att hjälpa människor i behov av vård och omsorg. Ofta är det de större företagen som hamnar i fokus, och då gärna riskkapitalbolagen.

Vårdföretagarna bad revisions – företaget Pricewaterhouse Coopers undersöka årsredovisningarna 2004–2008 i 21 aktiebolag verksamma inom vård och omsorg för att nyansera debatten.

I rapporten ”Vinst i vård och omsorg” konstateras bland annat att de granskade vårdbolagens ekonomi är stabil. Den genomsnittliga rörelsemarginalen på 4,8 procent medför att de kan hantera variationer i efterfrågan samt utveckla och expandera sin verksamhet. Bolagen har delats in i tre storleksgrupper. De minsta utmärker sig genom att ha klart högre vinster än de större. I de minsta företagen var rörelsemarginalen så hög som 17,1 procent.

Företagen verkar i en bransch som växer i omsättning, och dess betydelse ökar för varje år. Företagen visar vinst – ett resultat av att de har nöjda patienter, är välskötta och har motiverade medarbetare.

Rapporten innehåller också jämförelser med andra branscher som visar att investerare som vill se en snabb och hög avkastning på investerade medel bör söka sig till andra branscher som är mer lönsamma än vård och omsorgssektorn.

Stick i stäv med hur debatten förs, visar det sig att de små vårdföretagen går bäst. Varför det är så bör analyseras närmare, men det stämmer med en bild som ofta glöms bort, att många vårdföretag är små och medelsstora, drivna av entreprenörer med ett stort engagemang, som inte sällan själva har en bakgrund inom vården.

Det visar också att det finns stora effektiviseringsmöjligheter inom vård och omsorg. Med en ökad transparens och kännedom om vårdföretagens ekonomi kan företagen framöver betraktas som naturliga inslag i välfärden, där en sund ekonomi borgar för något positivt för patienter, skattebetalare och medarbetare.

Sverige klarar inte framtidens utmaningar utan privata alternativ inom den offentligt finansierade vården.

Vårdföretagarna ser fram emot en seriös sjukvårdspolitisk debatt under valrörelsen. En debatt som präglas av en rättvis bild av vad de privata alternativen bidrar med till svensk sjukvård.

När vårdgivare som upp fyller grund läggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens kan etablera sig och erbjuda vård, då skapas konkurrens och utvecklingskraft. Patienterna och brukarna får ökad valfrihet, personalen får fler arbetsgivare och framförallt får vi mer vård för pengarna.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Dagens industri den 17 februari.