”Dogmatisk debatt hämmar vården”

Den ideologiskt färgade debatten om vårdens driftsformer förskjuter fokus från det som är viktigast: vårdens innehåll. Det skriver Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne och Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna/Almega.

Den ofta dogmatiska vårddebatten mellan socialdemokratiska och borgerliga politiker har stulit fokus från hur dagens vård i verkligheten ser ut.

Risken är att även 2010 års samtal om vården inför valet återigen och endast kommer att handla om hur driften av vården skall ske. Vi tror att denna debatt – om vården skall vara offentligt eller privat driven – har varit hämmande för vårdens utveckling utifrån ett medborgarperspektiv.

Vården måste utvecklas. Detta gäller all vård, oavsett driftsform. Den nära vården mår bra av en mångfald av driftsformer. Det kan vara offentliga, privata, kooperativ eller idéburna aktörer som driver vårdcentraler.

Hade detta varit i fokus för fler inom politiken så hade vi säkerligen sett snabb utveckling av kvalitet och tillgänglighet inom den nära vården.

För vår del är det innehållet i vården som är det viktiga och inte om den bedrivs i privat eller offentlig regi. Om detta borde debatten om framtidens vård handla.

Det finns många goda exempel inom den svenska vården. Tyvärr ser vi också ibland sämre exempel. Dessa exempel står att finna oavsett driftsform. För oss är det viktigt att inte låta att sätta en ideologisk giftstämpel på vissa driftsformer.

Vi tror att personalens kunskap och engagemang är mer avgörande för en lyckad vård än driftsformen i sig. Det viktiga är att all vård är solidariskt finansierad via skattesedeln och tillgänglig för alla invånare oavsett storlek på plånboken.

Vården skall vara behovsstyrd, hälsofrämjande, trygg, nära, ha hög kvalitet och se på människan i ett helhetsperspektiv. För det krävs resurser och ersättningssystem som beaktar socioekonomiska förhållanden, men också möjlighet till utvecklingsarbete inom såväl den privata som den offentligt drivna vården.

Kommuner och landsting står inför stora utmaningar då efterfrågan på vård- och omsorgstjänster kommer att öka. Samtidigt växer människors vilja att påverka och göra sina egna val.

Detta kommer att kräva smartare sätt att arbeta för att uppnå en effektivare vård. Med dessa utmaningar vore det felaktigt att diskvalificera entreprenörskapet inom vård och omsorg. Vi ser det också som felaktigt att inte låta vårdföretagare inte få ta ut vinst. Det skulle leda till en radikal minskning av antalet entreprenörer inom vården, vilket vore olyckligt.

Vi är lika övertygade om att medborgarna måste få tillgång till vårdens resultat och ekonomi. Det gäller så väl offentliga som privata aktörer.

Att försöka gömma sig bakom vita rockar, offentliga byråkratier eller aktiebolagsformen istället för att inte medverka till öppenhet skadar förtroendet för vården och dess utveckling.

Vården får aldrig bli ansiktslös och ansvar måste alltid kunna utkrävas. För detta krävs ett synligt och uppenbart ägande som inte prioriterar kortsiktiga vinster.

Såväl offentliga som privata vårdproducenter är i behov överskott för att kunna utveckla verksamheten. Medborgarna förväntar sig att detta görs utifrån ett skatteperspektiv.

Om man försöker glida undan detta så gör man den framtida vården otjänst, samtidigt som kraven på regleringar säkert kommer som ett brev på posten gällande den offentligt finansierade vården.

Vad vården behöver är bättre tillgänglighet och öppenhet – inte blåa eller röda ideologiska hämskor.
 

Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Sydsvenskan den 14 februari.