Vårdval och fri etableringsrätt för ökad kvalitet

Bror Wennström jämför den 16 januari, i en replik på mitt tidigare inlägg, vårdvalsreformen i Stockholm med hur det kan bli i Norrbotten.

Förutsättningarna skiljer sig som bekant markant och jag hävdar fortfarande att det är ett politiskt ansvar att inom ramarna för vårdvalssystemet utforma bra modeller för ersättning som motverkar segregation, regionala skillnader och annan ojämlikhet. Framförallt ökar vårdval och fri etebleringsrätt tillgänglighet och kvalitet i vården, något som också gäller Norrbotten.

Bror Wennström skriver också om Vårdföretagens möjligheter att göra vinst. Argumentationen bygger på pressuppgifter om några av de större vårdföretagens ekonomi.

Det är ofta så när privata vårdföretag debatteras, att det endast är de större företagen som beskrivs och då också gärna med fokus på riskkapitalbolagens vinster. Men de har i många fall andra verksamheter vid sidan av privat vård och omsorg.

När man fokuserar på vinster på koncernnivå istället för på verksamhetsområden blir bilden lätt lite skev. Framförallt blir bilden snedvriden med tanke på att många vårdföretag är små och medelsstora, drivna av entreprenörer med ett stort engagemang, som inte sällan själva har bakgrund inom vården. Säkerligen finns det många sådana potentiella enprenörer i Norrbotten, som väl känner till förutsättningarna där, och vill bedriva sin verksamhet där, om villkoren är goda.

Svenskt Kvalitetsindex mätning 2009 visade att patienter är mer nöjda med privat utförd vård än offentligt utförd vård för sjätte året i rad. Privat utförd vård får dock lägre betyg jämfört med förra året. Offentligt driven vård får historiskt höga betyg av patienterna. Landsting som infört vårdval och konkurrens har sannolikt nöjdare patienter än de som tvekat. Genom konkurrens ökar kvaliteten och effektiviteten hos alla vårdgivare, såväl privata som offentliga, även i Norrbotten.

Valfrihet för patienter och brukare bygger på att företag kan etablera sig och konkurrera om patienternas förtroende.

Med det förtroendet som grund, i kombination med ett politiskt ansvarstagande, är vårdföretagens bidrag till vården en förutsättning för att vi ska klara framtidens vårdbehov, i hela landet.

Katarina Storm Åsell, näringpolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norrlänska Socialdemokraten den 23 januari 2010.