Medborgarna får inte välja

Socialnämnden i Skellefteå tog nyligen beslut om att inte införa valfrihetssystem inom vården och omsorgen. Detta innebär att invånarna i Skellefteå inte har samma möjligheter till valfrihet som medborgare i många andra kommuner.

Socialnämnden i Skellefteå tog nyligen beslut om att inte införa valfrihetssystem inom vården och omsorgen. Detta innebär att invånarna i Skellefteå inte har samma möjligheter som medborgarna i många andra kommuner har att själva välja vem som ska utföra den vård och omsorg de har behov av.

Intresset för valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihetssystem, LOV, är stort. Närmare 210 kommuner har fått beviljat stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att utreda möjligheten att införa valfrihetssystem.

Erfarenheterna av valfrihetssystemen är också positiva. I en demoskopundersökning som Vårdföretagarna nyligen gjort med landets kommunchefer uppger hela 80 procent av de som infört valfrihetssystem att de är mycket positiva. Kommuncheferna menar att valfrihetssystemen lett till ökad valfrihet för brukarna, större flexibilitet samt högre vårdkvalitet. Hela 50 procent upplever också att vårdkvaliteten ökat efter införandet. Ingen kommun har uppgett att kvaliteten minskat.

Att ta ett politiskt beslut att inte låta sina medborgare få möjlighet att välja är djupt olyckligt för dess medborgare. Det kan inte vara rätt att låta en politisk ovilja styra medborgarnas möjligheter att påverka sin egen vård och omsorg. Detta måste vara lika oavsett i vilken kommun man bor i. Att hämma valfriheten på detta sätt är ett gammalt synsätt och inte alls i linje med den utveckling vi ser runt om i landet. Låt därför de som bäst kan välja vad som passar just dem göra det – medborgarna själva!

Sara Öberg, Näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Norran.