Bra att godkända leverantörer kontrolleras

Stockholms stad inför villkor som syftar till att höja den reella kvaliteten och som främjar en sund konkurrens.

LOV. Vårdföretagarna har under de nio månader som lagen om valfrihet (LOV) tillämpats identifierat ett antal barnsjukdomar och problem som försvårar för vårdföretagen att leverera en väl utförd tjänst.

De villkor som kommunerna ställer upp står inte i relation till den ersättning som ges. Många gånger får kommunens egen hemtjänst villkor som hämmar konkurrensneutralitet och en fungerande marknad. De som drabbas är i slutändan pensionärerna. Valfriheten minskar och kontinuiteten i hemtjänsten uteblir om man tvingas välja om.

Det är därför mycket glädjande att Stockholms stad nu inför villkor som syftar till att höja den reella kvaliteten och som främjar en sund konkurrens.

Uppföljning och tillsyn av utförarna brister ofta och därmed öppnas dörren för oseriösa företag. I Stockholm ska en noggrann kontroll genomföras för att godkända leverantörer verkligen betalar skatter, sociala avgifter etcetera. Det är mycket viktigt för att trygga säkerheten för pensionärerna, men också för att undvika en situation där seriösa och välskötta företag konkurreras ut av oseriösa.

Stockholm visar också upp ett föredömligt system vad gäller ersättning vid oplanerad frånvaro. I de fall den beställda tjänsten inte kan utföras – då pensionären är sjuk, bortrest eller på annat sätt inte har meddelat hemtjänstföretaget att det inte passar den överenskomna tiden – utges ersättning under en övergångsperiod. I andra kommuner ersätts inte denna tid, trots att hemtjänstföretaget kanske har åkt miltals.

De pensionärer som inte aktivt väljer utförare hamnar inte per automatik i den kommunala hemtjänsten. En särskild upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) görs där kvalitet är avgörande faktor. Det är en viktig pusselbit för att etablera och säkerställa en konkurrensneutral marknad.
 

Sara Öberg, näringspolitisk expert och branschansvarig för äldreföretagarna

Debattartikeln tidigare publicerad i anbudsjournalen, nr 50, 2009