Vårdval Gävleborg ett hot mot mindre företag

Den svenska vården har gått från att vara en intern angelägenhet för Sveriges kommuner och landsting till att få drag av en marknad där patienter kan välja. Det är dock viktigt att konstatera att finansieringen av vården sker solidariskt via skatter och efter behov. Om detta finns det total politisk enighet. I Hälsoval Gävleborg riskerar patienter att inte få samma valfrihet som i övriga Sverige om man utformar vårdvalet på fel sätt.

Nu införs hälsoval inom sjukvården i hela landet och priserna bestäms politiskt och patienten ska inte betala mer än patientavgiften. Ersättningen till vårdgivarna beror på hur vårdvalet är utformat och konkurrensen skall ske med bästa kvalitet. Historien har lärt oss att genom att styra landsting och kommuner genom planekonomi så har inte kostnadskontrollen eller valfriheten ökat.

Jag menar vidare att en hälsovalsmodell i primärvården inte nödvändigtvis ökar landstingets kostnader för primärvården, men ökar valfriheten. Det resursutrymme som avsätts till primärvården är ett politiskt ställningstagande i varje enskilt landsting De finns de som menar att med etableringsfrihet och vårdval kan företagen välja endast friska patienter. Det är svårt att säga hur den myten har uppstått. Att neka patienter strider mot såväl läkaretiken som lagen.

Vi kan istället i egna undersökningar konstatera att om det finns politiska begränsningar för etableringen, så minskar patienternas valfrihet. Så riskerar det bli i hälsoval Gävleborg eftersom fri etablering inte blir möjlig för små vårdföretag. Basuppdraget i hälsoval Gävleborg är vitt och gör det svårt för anställda som vill prova sina vingar med egen mindre verksamhet.

Ett system som bygger på att vård ska begränsas och att patienterna inte ska få välja, kan inte vara rätt väg att gå. Vi tycker att det är rimligt att den som vill erbjuda vård ska få göra det. Den ekonomiska risken i detta behöver inte landstinget ta. Det finns ingen anledning att frukta överetablering. De vårdföretag som etablerar sig behöver få intäkter som täcker kostnaderna.

Är det för många som konkurrerar inom samma område, så är det patienternas val som fäller avgörandet. Landstingets ekonomi påverkas inte av detta, såvida man inte håller verksamhet som inte väljs av patienter under armarna.

Det handlar som jag ser det att tänka nytt, eftersom gårdagens lösningar inte hjälper oss framåt. Nu handlar det om att våga ge vårdföretagen en möjlighet att möta patienters behov på riktigt. Inte låta oron som följer med en ny politikerroll ta över.

Ge Hälsoval i Gävleborg tid att växa fram och modifiera utformningen när verkligheten kräver det, inte som idag när oron får styra.

 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Hela Hälsingland.se