Omvard.se ger regeringen hemläxa

Omvard.se vinner pris för bästa sajt. Detta borde vara en väckarklocka för Sveriges kommuner och landsting som köper vård årligen för hundratals miljarder kronor. Kvalitén inom vården borde följas upp gentemot de som väljer dvs. patienterna. Vad väntar ni på?

Sedan årsskiftet har regeringen flyttat fram ambitionerna på valfrihetsområdet genom införandet av vårdval i landstingen och lagen om valfrihet i kommunerna. Allt fler får möjligheten att välja eller välja bort vårdgivare. Det är dock så att Sveriges kommuner och landsting och socialstyrelsen har gjort väldigt lite för att medborgare skall kunna göra informerade val.

Som det är idag måste patienter förlita sig på broschyrer och hemsidor från offentliga och privat vårdleverantörer. De flest förlitar sig dock på vad vänner och bekanta hör om olika vårdgivare. Detta trots att det faktiskt finns väldigt mycket statistik att tillgå. Sverige är sedan länge världsledande på uppföljning och statistik på en rad områden.

Men det finns andra aktörer som försöker lösa informationsbristen till patienter. Omvard.se är en sajt som stöttas av Svenskt Näringsliv och dess medlemmar och ibland dessa finns Vårdföretagarna. Omvard.se har nu fått pris för bästa sajt. Omvård.se utnyttjar webbens möjligheter fullt ut och visar att det inte behöver vara svårt att göra det svåra enkelt. Här samlas offentlig statistik om svensk sjukvård på ett synnerligen enkelt och tillgängligt sätt.

Ambitionen är att tillgängliggöra statistik på ett sätt som är anpassat för vanliga människor och sajten lyckas verkligen med denna ambition. Med snyggt gränssnitt och riktigt funktionellt sök gör Omvård.se det nästan löjligt enkelt att jämföra kvalitet och kötider mellan olika vårdinrättningar. Statistik illustreras i tydliga grafer och kompletteras med lättbegripliga förklaringar på hur informationen ska tolkas. Integrationen med Google Maps gör det också enkelt att hitta mottagningarna rent geografiskt.

Nu har vi privata vårdgivare tillsammans med omvard.se visat att det är enkelt att höja ambitionen för patientinformation. Nu är det dags för regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt Socialstyrelsen att ta nästa steg. Det är inte tillfredställande för oss som privata vårdgivare att det inte finns någon oberoende information om kvalitén i vården. Det skulle gynna mångfalden, utveckling och konkurrens inom vården med mer transparens inom vården. Det borde vara av intresse för Sveriges kommuner och landsting som köper vård årligen för hundratals miljarder kronor att kvalitén inom vården följas upp gentemot de som väljer dvs. patienterna. Vad väntar ni på?
 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigsre publicerad på Newsmill.se