Sluta skönmåla verkligheten och ta människor på allvar

Det behövs under perioden 2010-2014 ett omfattande politiskt fokus på hur jobben kan bli fler dvs. hur kakan kan bli större och inte som nu inför valet med löften om hur vi kan dela ut så mycket som möjligt av en minskade kaka.

Politik är att vilja är det någon som sagt men det är också att leda människor rätt i tid av förändring. Ett viktigt ansvar som vilar på politiker oavsett tid. Nämligen att beskriva och förklara det som behöver göras när världen förändras och att inge hopp och trygghet i förändring.

Det är nu på många sätt en historiskt svår lågkonjunktur och det är ett år kvar till allmänna val. Upp till 300 000 människor kan komma att förlora jobbet och arbetslösheten kan vara så hög som 15 % och för ungdomar så hög som 30 % när vi når 2010. Skatteintäkterna minskar och tvingar regeringen till panikutbetalningar på 17 miljarder extra till Sveriges kommuner och landsting.

Valet 2010 handlar för många om hur väl man tror att ett parti kan ta sig an framtiden. Ska vi tro opinionsundersökningarna så vinner det röda laget och skall vi tro förtroendemätningarna så vinner det blåa laget. Vad har då de två blocken att erbjuda om framtiden? Min bild är att det tävlas om att ge en bild till väljarna att med oss så får du mer. Kanske inte så överraskande ett valår men stämmer verkligheten med kartan?

Imorgon kommer Socialdemokraternas valbudget och troligen blir det för socialdemokraterna viktigt att peka på att de inte accepterar det sista steget i skattesänkningarna och ett löfte att höja skatterna för de som tjänar 1 miljon och eller mer. Allt för att vinna i konstrasten mot alliansen och därefter följa upp med ambitionshöjningar inom vård, omsorg skola. Alliansen kontrar med att de kan göra både och, både sänka skatter och öka välfärden. Summa summarum ett fullständigt fokus på nya utgifter och retorik kring hur alla skall få det bättre. Detta ifrån såväl det röda laget som det blå laget.

Inget kan vara mer fel. Vem som än vinner valet 2010 kommer att få tampas med stora budgetunderskott, minskade skatteintäkter och en skenande arbetslöshet. Den allmänna kakan minskar och demografins effekter gör sig påmind runt 2015. Vi kommer att som land behöva prioritera vad som är viktigt att ha kvar inom offentligt finansierat inom vård, omsorg och skolan samt bestämma vad du måste betala själv i framtiden. Arbetet med prioriteringar och hur vi skall få kakan att växa kommer att behöva inledas av en ny regering för att hitta lösningar över blockgränserna för skattereformer, vårdreformer och troligen även reformer i pensionssystem, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkring.

Det behövs under perioden 2010-2014 ett omfattande politiskt fokus på hur jobben kan bli fler dvs. hur kakan kan bli större och inte som nu inför valet med löften om hur vi kan dela ut så mycket som möjligt av en minskade kaka. Alla partier från höger till vänster är idag livrädda för alla diskussioner som beskriver den verklighet som kommer det visar utspelen inför valet. Det tycker jag är djupt ansvarslöst. Jag vill gå så långt som att säga att regering och opposition mörkar för väljarna om de utmaningar som de beskriver som aktuella inför 2010-2014 och framåt. Kunskapen finns inte minst i regeringens egen långtidsutredning. Partierna tar inte folk på allvar som tänkande varelser utan tror att det är bättre att komma med en förskönande beskrivning av den verklighet som väntar. Rädsla att diskutera frågor om framtidens jobb och kommande nödvändiga prioriteringar är påtaglig. Rädslan bygger på att den allmänna uppfattningen hos landets partier att om man går till val på en så kallad negativ agenda så förlorar man röster och därmed förlora valet 2010.

Än en gång, inget kan vara mer fel. Folk förstår och ser detta i sin egen verklighet. Folk är klokare än landets politiker tror. Väljare ser hur landet förändras i neddragningar inom vård, omsorg och skola och man ser hur jobben försvinner bort över hela landet. Industrin försvinner allt mer men jobben i tjänstesektorn växer fram. Väljarna ser att tjänstesektorns framväxt ställer helt andra krav på människor och politik. Ett bevis för att potentiella väljare faktiskt kan hantera förändring är IF metalls hantering av krisen i industrin. Rösterna och förståelsen för att det är en ny tid som gör att vi måste tänka annorlunda kom dock underifrån. Från fackmedlemmar och metallklubbar. Inte från den så kallade eliten LO, Socialdemokratin eller för den delen regeringen. Insikten kommer från väljarna eftersom de ser hur en förändrad tid påverkar deras vardag och de svarade med drastiska förslag om lönesänkningar. Till elitens förvåning och aktiva motstånd.

Min uppmaning är därför till landets politiker inför valet 2010; ta människor på allvar och behandla väljarna inför valet 2010 som tänkande människor. Våga prata förvandling av industri till tjänstesektor, våga tala skatter i relation till vår omvärld och en förändrad verklighet, våga prata prioriteringar i vård, omsorg och skola, våga prata ny trygghet i omställning och en förändrad LAS och våga prata demografi och minskade skatteunderlags effekter på socialförsäkringar och framförallt våga tala om hur vi får kakan växa, istället för att lägga allt fokus på utgiftsökningar. Vårt land förtjänar det och väljarna behöver en sann bild av den verklighet och de utmaningar som väntar.

 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Publicerad på www.newsmill.se den 5 oktober 2009