Förlegade och inkonsekventa budgetmotioner

Vårdföretagarnas näringspolitiske chef Hans Dahlgren, tidigare chef för det politiska stödet på socialdemokraternas riksdagskansli, kritiserar i dag de rödgrönas budgetmotioner som han kallar “förlegade och inkonsekventa”.

Idag kom oppositionens budgetar. Socialdemokraternas valbudget kommer med ett löfte att om att höja skatterna. Allt för att vinna i konstrasten mot alliansen och därefter följa upp med ambitionshöjningar inom vård, omsorg skola. Alliansen har tidigare kontrar med att de kan göra både och, både sänka skatter och öka välfärden.

Socialdemokraterna tycks vara ganska ensamma inom den röd-gröna alliansen om att tycka att valfrihet och en mångfald av utförare utvecklar svensk vård och omsorg. Att vänster är tydliga på den punkten är ingen överraskning för oss men att även miljöpartiet nu så tydligt slår ner på valfriheten och regeringens reformer på det området kommer drastiskt att försämra de röd-grönas möjligheter att utverka en långsiktig politik för vård och omsorg. En sådan utveckling drabbar främst patienterna/brukarna som inte får den valfrihet och tillgänglighet de har kommit att vänja sig vid.

Att inte istället satsa på att utveckla de system som har växt fram genom konstruktiva förslag om uppföljning och utvärdering, öppna jämförelser för brukare och patienter är ansvarlöst. Oppositionen föreslår också stora jobbsatsningar och vill investera i växande branscher. Här är vård och omsorg en av de branscher som har stora utvecklingsmöjligheter om bara förutsättningarna för fler aktörer finns.

Privat utförd vård är jobbskapande och redan idag ser vi att privata vårdgivare ger ökad sysselsättning. Bara under andra kvartalet i år har vi sett en ökad sysselsättning med hela 9000 arbetstillfällen. Fler arbetsgivare ger också bättre arbetsvillkor. Med försämrade villkor för privat utförd vård tillvaratas inte dessa möjligheter. Svenska väljare borde vara oroliga över de motsättningar som finns inom de röd-gröna vad gäller vård- och omsorgsfrågor.

Den som vinner valet 2010 kommer att få tampas med budgetunderskott, minskade skatteintäkter och en ökande arbetslöshet. Den allmänna kakan minskar och demografins effekter gör sig påmind runt 2015. Vi kommer att som land behöva prioritera vad som är viktigt att ha kvar inom offentligt finansierat inom vård, omsorg och skolan samt bestämma vad du måste betala själv i framtiden.

Arbetet med prioriteringar och hur vi skall få kakan att växa kommer att behöva inledas av en ny regering. Den som vinner valet 2010 behöver ta initiativ till en kriskommission för svensk sjukvård. Vi behöver en gemensam bild över blockgränserna kring välfärdens finansiering och kommande prioriteringar inom svensk sjukvård. Insikten kring detta saknas i oppositionens tre olika budgetar.

Oppositionen är med dagens besked i budgetmotionerna långt ifrån en gemensam syn på dels svensk sjukvård utvecklingsbehov och metoderna för att modernisera svensk sjukvård. Svenska väljare borde vara oroliga över de motsättningar som finns inom de röd-gröna vad gäller vård- och omsorgsfrågor. I decennier har de anställdas situation i vården varit ett politiskt problem. Alla har vi sett de offentliganställdas engagemang försvinna i frustration över förlegade hierarkier, tungrodd administration och en evig brist på uppmuntran, både från ledningen och i lönekuvertet.

Detta håller nu på att vända. Tack vare vårdvalssystemen skapas utrymme för konkurrens, innovation, decentralisering och personalfokus.

Vården utvecklas för de anställdas bästa. Fler arbetsgivare betyder bättre arbetsvillkor. Och när de anställda blir nöjdare blir också patienterna nöjdare. Riksdagens olika partier borde vara ense om att vården ska vara så bra som möjligt. Men trots alla undersökningar som ger vårdföretagandet ett gott betyg, siktar nu delar av oppositionen in sig på att låta ideologin reglera vården i stället för att låta sjuksköterskorna, läkarna och patienterna få utveckla den.

Synen på vården i vänsters och miljöpartiets budgetmotion är förlegad och inkonsekvent. Sedan årtionden tillbaka är stora delar av välfärden konkurrensutsatt. De allra flesta kringtjänster – städning, matservering, transporter, tvätt, fastighetsskötsel, posthantering, bevakning och IT-drift – utförs av privata företag.

I Sverige finns 120 000 personer som jobbar i privata företag och vårdar äldre, sjuka och dementa. Om de anställda trivs bättre i privata vårdföretag så bör företagandet uppmuntras, inte begränsas, eftersom nöjda medarbetare ger bättre vård och sannolikt med högre kvalité. Åtminstone om man ser till patienternas bästa.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Publicerad på Politikerbloggen.se