Statistik

Privata vård- och omsorgsföretag bidrar och skapar välfärdsjobb. Under 2012 arbetade nästan 125 000 årsanställda i den privata vård- och omsorgsbranschen.

Valfrihetsreformerna har resulterat i ökad konkurrens, valmöjlighet och tillgänglighet vilket har lett till fler nöjda patienter och brukare. Från 2008 til 2012 har antalet anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn ökat med över 30 000 anställda. Klicka här för att se grafer och tabeller över vård- och omsorgsbranschens utveckling

Varje år sammanställer Vårdföretagarna fakta och statistik över medborgarnas, medarbetarnas och företagens syn på den svenska vård- och omsorgsbranschen i skriften Privat vårdfakta. Ladda hem och läs Privat vårdfakta.


Ekonomi

Hela vård- och omsorgsbranschen omfattar fler än 11 000 företag och anställer nästan 125 000 personer, räknat på heltidstjänster. Under 2012 var nettoomsättningen 93,7 miljarder. Årets resultat var 3,1 miljarder kronor och den inbetalade skatten var 1,6 miljarder kronor. De företag som gick med vinst 2012 återinvesterade 2,9 miljarder kronor. Totalt delade samtliga företag ut 2,6 miljarder kronor.  Läs mer om branschsiffrorna här.

Statistik           2012
Antal anställda 124 544
Antal företag          11 186
Nettoomsättning (mdkr) 93,7
Tillväxt          10,5%
Rörelsemarginal 6,8%
Skatt (mdkr) 1,6
Årets resultat (mdkr) 3,1
Utdelning (mdkr) 2,6
Återinvesteringar* (mdkr) 2,9
Företag per storleksklass           2012
0-19 anställda 10 422
20-49 anställda 441
50-99 anställda 157
100-249 anställda 107
250+ anställda 59
* Återinvesteringar avser de företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning.
 
Fyra av tio av vårdföretagarnas medlemsföretag har en kvinna som vd.
 

Medarbetare

Jobbhälsobarometern 2012 visar att privatanställda inom vård och omsorg är mer nöjda med bland annat samarbetet med närmaste chefen, med möjligheten att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras, med arbetsbelastningen och med lönen. Läs mer här.
 

Privata vårdgivare i hälso- och sjukvården:

År 2012 gjordes drygt 20 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i hälso- och sjukvården. Det innebär att varje dag gjordes mer än 56 000 patientbesök hos privata vårdgivare i sjukvården. 31 procent av alla patientbesök i sjukvården gjordes hos en privat vårdgivare. 
 
Primärvård:
487 av landets 1172 vårdcentraler drevs i privat regi år 2012. Det motsvarar drygt 41 procent av alla landets vårdcentraler.
Ungefär 41 procent av alla patientbesök i primärvården gjordes hos en privat driven vårdcentral. Patienterna gjorde mer än 6 miljoner läkarbesök på privat drivna vårdcentraler 2012.
 
Källa: SKL, verksamhetsstatistik 2012
 

Äldreomsorg i privat regi

Antalet hemtjänsttimmar var drygt 5,1 miljoner under oktober månad 2012. Omkring 1 173 000 timmar (23 procent) utfördes av personal anställd av enskilda utförare. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat för varje år sedan 2007. 
 
Antalet personer som var beviljade hemtjänst var ca 220 000 under oktober månad 2012. För ca 36 800 (17 procent) av dessa personer drevs hemtjänsten i enskild regi. 
 
Drygt 90 500 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2012. Av de bodde ca 18 600 (21 procent) i bostäder som drevs i enskild regi. Andelen i enskild regi har ökat för varje år sedan 2007 när det gäller personer i särskilt boende.
 
Källa: Socialstyrelsen, Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2012
 

Stöd till personer med funktionsnedsättning som drivs i privat regi

Över 21 000 personer under 65 års ålder bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2012. Drygt 530 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2012 för personer i denna målgrupp. Ungefär 153 700 (29 procent) av hemtjänsttimmarna utfördes i enskild regi.
 
Nästan 4 200 personer i åldern 0–64 bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2012. För nästan 1 176 (28 procent) av dessa personer drevs bostäderna i enskild regi.
 

Källa: Socialstyrelsen, Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2012
 

Personlig assistans:
I januari 2014 fanns det 15 889 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. Av de assistansberättigade anlitade 49,3 % ett assistansföretag, 9,6 % ett assistanskooperativ och cirka 2,5 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. 36,7 % hade sin assistans i kommunal regi.

 
Källa: Försäkringskassan
 

Kvalitet i vården

Svenskt kvalitetsindex mätningar visar år efter år att svenska folket är mer nöjda med privat vård än offentlig. Avståndet mellan de privata och offentliga vårdgivarna minskar. Konkurrensen sporrar och sätter patienten i centrum.

Sverige har den 6:e bästa vården i Europa enligt Euro Health Consumer Index 2012 report. Konsumentinformation och tillgänglighet är vad som försämrar Sveriges placering. Sverige har mycket god sjukvård, men sämre tillgänglighet.

EHCI 2012 visar också att de framgångsfaktorer som Europas ledande länder har gemensamt är god sjukvårdsinformation och valfrihet som gör att patienterna engageras i vårdbesluten. 

16 av landets 20 bästa vårdcentraler är privata och i 15 av landets 21 landsting/regioner toppar en privat vårdcentral listan, visar en sammanställning av SKL:s nationella patientenkät genomförd av OmVård.se. Läs Patienttoppen här.
 

Många fler vårdcentraler tack vare vårdval 

Sedan vårdvalet infördes har vi fått fler än 200 nya vårdcentraler. För åtta av tio personer tar det mindre än fem extra minuter att åka till en annan vårdcentral än den närmaste. 
 

Valfrihetssystem i kommuner

SKL har kartlagt införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) i kommunerna. 179 kommuner har infört eller beslutat att införa LOV. SKL:s sammanställning om införandet av LOV, april 2013